MENGENAI PERKHIDMATAN 

 

1)      Perisian dan Perkhidmatan Open Source

2)      Sistem Integrasi ICT

3)      Perisian dan Aplikasi  Pembangunan

4)      Migrasi Data, Penukaran dan Biro Perkhidmatan

5)      Sistem Maklumat Geografi /  Remote Sensing Dev.

6)      Pejabat Elektronik (e-Office) dan    Multimedia Development

7)      Pengurusan Perhubungan Pelanggan dan Penyelenggaraan

8)      Perundingan dalam ICT

 

 

           

 


      KEPAKARAN KAMI :

 

            PENGATURCARA

            Pembangunan Sistem

            Pereka & Pembangunan Laman  
Sesawang (Website)

            Pembangunan Perisan    
(Software)

            Pembangunan Mobile

Lain~Lain Perkhidmatan

            RANGKAIAN

            Memasang rangkaian 
Komputer

            Pemasangan rangkaian CCTV

            Pemasangan Server Rangkaian

            Pentadbiran Rangkaian

            Menyelenggara rangkaian

            Membaik pulih rangkaian

            Lain~Lain  Perkhidmatan

            PANGKALAN DATA

            Merekabentuk  Pangkalan Data 
(Database)

            Membangunkan  Pangkalan Data

Menyelenggara Pangkalan Data

Lain~Lain Perkhidmatan 

            SERVIS & REPAIR

            Membaik pulih perkakasan,  
rangkaian , dan perisian.

            Format & Servis 

            Memasang perkakasan

            Sewaan perkakasan dan 
computer

            Lain~Lain Perkhidmatan


 

      SYARIKAT MENERIMA PERKHIDMATAN :

 

 • Lembaga Air Perak
 • Pejabat Tanah dan Daerah Kampar
 • Pejabat Tanah dan Galian Perak
 • Kementerian Sumber Asli
 • Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Perak
 • Hospital Besar Ipoh
 • SUK , Perak
 • Pejabat Tanah Batu Gajah
 • Institut Tanah dan Ukur Negara, Tanjung Malim
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak
 • Pejabat Daerah dan Tanah Teluk Intan
 • Jabatan Agama Islam Perak 
 • Institut Tanah dan Ukur Negara
 • Suruhanjaya Pilihanraya Perak
 • FX World Sdn Bhd
 • Royal Medical Collage of Perak, UNIKL
 • Lain~Lain Syarikat.
                                                        

 

Kami sentiasa diberi kepercayaan untuk memberi  perkhidmatan sama ada pihak syarikat ataupun swasta.  

Nota : Sekiranya anda ingin mendapatkan perkhidmatan sila Hubungi Pejabat Rasmi Madani IT Solution (MIS)

 


 

     s

Madani IT Solution